Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 12 juni

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
Mattheüs 4 vers 5 en 6

De duivel is zó slecht dat hij zelfs het Oude Testament durfde aan te halen, toen hij de Heere Jezus tot een verkeerde stap probeerde te verleiden!

Bij de Zoon des mensen vond hij echter geen enkele ingang, want Hij leefde bij het Woord van God. Hij weerstond daarmee de duivel.

Het is een mens verboden God te verzoeken. Van de hoge tempel naar beneden springen: dat zou werkelijk God verzoeken zijn! Dat weigerde de Heere Jezus beslist.

Hij had de opdracht van God een weg te gaan die Hem verachting en vernedering zou bezorgen. Zijn weg zou zelfs eindigen op Golgotha, aan een kruis. Zijn lichaam zou in een graf worden gelegd. Hij wist dat allemaal, maar wilde in gehoorzaamheid aan Zijn God en Vader geen andere weg gaan!

 

Het dagboek bestellen?