Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 11 december

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.
Lukas 12 vers 6

Veel mensen krijgen op hun oude dag met eenzaamheid te maken. Het niet meer meetellen in de samenleving, het uitgeschakeld en aan huis gebonden zijn, het zonder doel de tijd moeten zoek brengen: dat is een kruis.

En dan nog het gevoel vergeten te zijn door vroegere kennissen, vrienden en soms zelfs familieleden! Soms is alleen de herinnering gebleven aan betere tijden, aan de levensvreugde van vroeger. Misschien ook aan de gebeurtenissen die niet door de beugel konden, waarvan gelukkig niemand iets weet. Niemand?

De almachtige God en Schepper van hemel en aarde ziet alles en geeft zelfs acht op de kleine vogels. Zou Hij dan onze omstandigheden niet kennen? Niet alle en als we nog jong zijn, maar ook als we oud geworden zijn?

Hij heeft ook de dingen gezien die niet door de beugel konden! Maar als we onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons die te vergeven. Als een trouwe Vader wil Hij voor ons zorgen, blijdschap en vrede geven en een heerlijke toekomst.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage