Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 12 december

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.
Jeremia 17 vers 7 en 8

In januari 2019 werden de twee vlotten van de vlotbrug bij Koedijk vervangen. Ze waren bijna anderhalve eeuw oud en hadden hun dienst gedaan. Het is een monumentale brug. Daarom moesten de vlotten precies nagebouwd worden. Er waren balken voor nodig van 50 bij 50 centimeter, van ruim 13 meter lengte, en dat uit één stuk. Vind maar eens een kaarsrechte boom van dat formaat. Het lukte echter.

Wie zijn vertrouwen op God stelt, wordt vergeleken met een gezonde en sterke boom. De mens die opziet naar God en het van Hem alleen verwacht, wordt door Hem verkwikt. God is goed. Allen die op Hem vertrouwen, mogen dat ervaren en proeven.

Dat geeft kracht om staande te blijven in moeilijke dagen, in tijden van droogte. Als we omringd zijn door problemen, klampen we ons aan Hem vast. Hij zal ons geloof versterken en ons helpen om vrucht te dragen voor Hem.

 

Het dagboek bestellen?