Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 10 april

Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar.
Psalm 49 vers 7 tot en met 9

Een losprijs is een geldsom die wordt geëist en die betaald moet worden om een gevangene vrij te krijgen.

De mens is zo’n gevangene in de macht van de zonde en de dood. Door onze zonden deden we een aanval op de Goddelijke heiligheid. Daarom vormen die een grote schuld aan God. Die moet afbetaald worden, net als een losprijs, vóórdat we vrij worden.

Er zijn altijd mensen die denken dat ze geen zonde hebben gedaan. Daarom stelt de Bijbel onomstotelijk vast dat alle mensen hebben gezondigd!

Wie wél de last van z’n zonden voelt, hoeft niet te proberen zichzelf vrij te kopen. Want dat kan gewoon niet!

Er is er maar Eén Die dat kan doen. God heeft Zelf voor de oplossing gezorgd. Hij biedt ook vandaag nog kosteloze zondenvergeving aan, omdat de losprijs al is betaald door de Heere Jezus, Zijn Zoon.

 

Het dagboek bestellen?