Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 9 april

Ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. Heere, wacht niet langer!
Psalm 70 vers 6

Warren Stephens is een bankier in New York. Hij is miljardair. Hij was met zijn gezin een weekend de stad uit. De huishoudelijke hulp was nog in hun huis aan het werk. De 53-jarige vrouw wilde vrijdagavond de lift pakken. Die bleef steken tussen de tweede en derde verdieping. De noodknop werkte niet. Pas op maandagochtend werd ze gevonden. Ze leek het goed overleefd te hebben.

Als de noodknop het niet doet, kan dat levens kosten. God heeft er één gegeven aan ieder mens die vastloopt. Aan ieder die verstrikt raakt in zijn zonden en hopeloos in de knoop zit.

We kunnen er zeker van zijn: díe ‘noodknop’ werkt! We mogen tot God bidden en Hem om genade smeken. Als we Hem onze verloren toestand vertellen en Hem onze zonden belijden, bevrijdt Hij. En God doet nooit half werk! Hij kan ons uit de ellende van de zonde bevrijden, omdat de Heere Jezus die zonde heeft weggedaan. Daartoe stierf Hij aan het kruis. Dát is de hoge prijs van onze verlossing. Daar mogen we God en Zijn Zoon elke dag opnieuw voor danken.

 

Het dagboek bestellen?