Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 1 mei

Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt.
Exodus 12 vers 13

Er zijn christenen die soms aan hun eeuwige zaligheid twijfelen. ‘Zou ik wel echt behouden zijn?’ – Wat is de oorzaak van het opkomen van zulke twijfel? De één steunt op z’n gevoelens. Een ander kijkt naar de zwakheid van zijn geloofsleven. In zulke gevallen ontstaat onzekerheid.

God wil echter graag dat we niet naar onszelf kijken, maar dat we naar Christus kijken Die een eeuwige verlossing heeft bewerkt. De geschiedenis van het paschalam kan daarbij behulpzaam zijn.

Het lam werd geslacht. Het bloed ervan werd aan de bovendorpel en de deurposten gestreken. Toen de verderfengel door Egypte trok om alle oudste jongens te doden, ging hij aan de huizen voorbij waar hij het bloed zag.

Was het bepalend wat de oudste zoon zelf voelde of dacht? Nee, ’t ging enkel om het bloed aan het deurkozijn, aan de buitenkant. Of ik het bloed zie, is wat dat betreft, niet belangrijk. Als God het ziet, oordeelt Hij niet en zijn wij dus in volkomen veiligheid.

 

Het dagboek bestellen?