Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 30 april

(…) er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
Mattheüs 24 vers 7 en 8

In 2018 vonden in Nederland 113 aardbevingen plaats. De meeste deden zich voor in het aardgasgebied in Groningen. De zwaarste had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Verreweg de meeste van deze aardschokken waren een gevolg van het winnen van aardgas. Daaraan twijfelt geen zinnig mens meer.

De Heere Jezus waarschuwde voor een ander soort aardbevingen. In de eindtijd zullen vele rampen over de mensheid komen. Als de Zoon van God dat heeft aangekondigd, gebeurt het ook.

God laat niet met Zich spotten. De wereld dwaalt steeds verder van Hem af. De mensen dagen Hem uit door steeds meer grenzen te overschrijden. Wie God tart, zal de gevolgen dragen. Wat de Heere Jezus in de dagtekst noemde, was nog maar het begin. Het einde van het oordeel is het eeuwige vuur in de hel.

Vreselijk! God biedt alle mensen zoveel beters aan: de hemelse heerlijkheid. In de hel zullen, bij de satan en zijn demonen, alleen mensen zijn die het aanbod om in de hemel te komen, hebben afgewezen.

 

Het dagboek bestellen?