Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 8 juni

Kom, koop zonder geld, zonder prijs.
Jesaja 55 vers 1

In de buurt van het Vaticaan staat de kerk Santa Maria delle Gracia alle Fornaci. Daar vond een priester bij het schoonmaken twee jaar geleden in een biechtstoel twee zakken. Er zaten bankbiljetten in. Bij elkaar ging het om 36.000 euro. Het was onbekend waar het vandaan kwam. Misschien was er een gulle gever geweest. Mogelijk kwam het ook van iemand die erg veel wroeging had. Hoe het ook zij: vergeving van zonden is niet te koop!

Wie zou voor de vergeving van zijn zonden kunnen betalen? Op het prijskaartje dat aan elke zonde hangt, staat: ‘de dood’. Ja, zondigen kost enorm veel. Het kost zó ontzettend veel dat wij nooit in staat zijn die schuld af te betalen. We zouden er werkelijk tot in alle eeuwigheid voor in de hel opgesloten moeten zijn! Dat is afschuwelijk.

Daarom heeft de Heere Jezus voor ons betaald. Hij betaalde met Zijn bloed. Hij nam onze zonden op Zich en stierf de dood op Golgotha. Nu kan God op grond van het sterven van Zijn Zoon zondenvergeving aanbieden. Hij zegt het tegen iedereen: “Kom, koop zonder geld, zonder prijs”. Hij verheugt Zich als we Zijn vergeving aannemen.

 

Het dagboek bestellen?