Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 7 juni

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
Lukas 1 vers 35

De engel Gabriël vertelde de maagd Maria dat zij de moeder van de Zoon van God mocht worden. Hij sprak over ‘dat Heilige’ Dat geboren zou worden. Werkelijk, dát is onze Heiland! Hij was volmaakt heilig. Met zonde had Hij niets van doen. Wat moet het voor Hem een kwelling zijn geweest dat Hij meer dan dertig jaar omringd was door zondige mensen!

Hij groeide op met kinderen en jongens die hun ouders ongehoorzaam waren, die stiekem verkeerde dingen deden en grove taal gebruikten. Hij deed niet mee. Dat maakte Hem eenzaam en onbegrepen.

Op volwassen leeftijd werd dat niet eenvoudiger. Hij zag de zondige daden van anderen; het deed Hem pijn. Hij hoorde de verkeerde woorden; ze waren een kwelling. Hij kende ook alle foute gedachten en motieven; ze waren een bron van lijden.

Onnoemelijk meer echter leed Hij aan het kruis. Daar nam Hij al onze zonden op Zich en werd zelfs tot zonde gemaakt, Hij, de Reine en Heilige!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage