Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 9 juni

Toen (…) kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf?
Markus 14 vers 3 en 4

Uit het Johannesevangelie blijkt dat deze vrouw Maria van Bethanië was. Door deze daad toonde ze haar grote waardering voor Christus en haar liefde tot Hem, maar ook haar geestelijk inzicht.

Door Zijn liefde aangetrokken, had zij aan de voeten van de Heere Jezus gezeten. Ze had naar Zijn woorden geluisterd. Die genade en liefde van de Heiland hadden in haar hart wederliefde voor Hem opgewekt. Wat Hij verkondigde, had bij haar geestelijk inzicht bewerkt. Door haar handelwijze liet ze zien hoeveel Christus voor haar betekende, en dat juist vlak voor het moment dat de mensen Hem aan het kruis wilden nagelen!

Het is van groot belang dat we goedheid aan mensen bewijzen. Maar het allerbelangrijkste is dat we de Heere Jezus geven wat Hem toekomt. We mogen Hem danken, prijzen en aanbidden!

 

Het dagboek bestellen?