Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 22 juni

Ik keek toe, en zie, een boom, midden op de aarde, groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk, zijn hoogte reikte tot de hemel (…) Houw die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af.
Daniël 4 vers 10, 11 en 14

De grootste bomen ter wereld staan in een natuurpark in de Amerikaanse staat Californië. Het zijn reuzensequoia’s. Ze worden ook wel mammoetbomen genoemd. Ze kunnen ruim tachtig meter hoog worden. De stam kan een omtrek bereiken van vijfentwintig meter. Enorm!

De grootste sequoia in Europa staat in Esneux, in de Belgische Ardennen. Die heeft een omtrek van negen meter. Vergeleken met de Amerikaanse, is dat dus nog maar een ukkie.

Nebukadnezar, de machtige koning van Babel, vertelde z’n droom. Die had een belangrijke betekenis. Die machtige boom, dat was hijzelf. Hij zou omgehakt worden. Waarom? Omdat hij trots en hoogmoedig geworden was. Zodra een mens iets van zichzelf gaat denken, verliest hij de gunst van God. Het is nodig ons altijd bewust te zijn van onze onmacht en schuld. We mogen echter ook bedenken dat Gods liefde naar ons uitgaat en we voor Hem kostbaar geworden zijn!

 

Het dagboek bestellen?