Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 23 juni

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Johannes 10 vers 27 en 28

Kan een verloste zijn heil weer verliezen?

De Bijbel benadrukt: wie beweert een christen te zijn, hoort ook als een christen te leven. Het geloof in het hart moet in onze daden zichtbaar worden.

Als iemand zegt een christen te zijn, maar zich niet als een christen gedraagt, bevindt hij zich niet op de weg naar de hemel, maar op de weg naar de hel. Tegen iemand die in de zonde leeft, zegt God nooit: ‘Je bent op de weg naar de hemel’. Dat is de kant van onze verantwoordelijkheid.

Er is ook de kant van de onbeperkte genade van God. Zij aan wie de Heere Jezus het eeuwige leven heeft gegeven, zullen níet verloren gaan. Dat heeft Hij Zelf gezegd. Daarom staat het onomstotelijk vast. Geen enkele macht kan ons uit Zijn hand rukken. Er is dus volkomen zekerheid! Wie zich heeft bekeerd en God z’n zonden heeft beleden, is opnieuw geboren. Hij mag er zeker van zijn dat hij in het eeuwige huis van de Vader zal komen. Zijn genade brengt ons daar!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage