Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 15 juni

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 1 vers 9

Het weekblad De Gooi en Eemsbode werd in en rond Hilversum en Bussum uitgebracht. Eén bezorger maakte het zich regelmatig gemakkelijk. Hij dumpte de kranten simpel bij het oud papier. Jaren later kreeg hij berouw. Hij stuurde een brief naar de redactie. Hij stopte er 400 euro in: het geld dat hij zo ongeveer had ‘verdiend’. Hij schreef dat hij zich diep schaamde, en bood zijn verontschuldigingen aan. De brief was ondertekend met ‘een laffe dief’.

Hoofdredacteur Hugo Schneider vond het ‘bijna ontroerend, dat hij zo veel berouw toonde’. Als de man niet zelf z’n brief had geschreven, had er geen haan naar gekraaid.

God verheugt Zich intens als een mens op z’n knieën gaat om zijn zonden voor Hem te belijden. Dan kan Hij ze immers vergeven. Dan maakt Hij zo iemand gelukkig en verheft hem tot Zijn kind. Als mensen dat níet doen, kraait daar wel een haan naar. Voor elk mens komt de dag dat hij voor zijn Schepper moet verschijnen. Wat ben je een gelukkig mens als dan al je zonden al vergeven zijn!

 

Het dagboek bestellen?