Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 14 juni

Zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven.
Lukas 24 vers 29

Twee volgelingen van de Heere Jezus gingen te voet van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze hadden Hem voor de Messias gehouden – en nu was Hij aan het kruis genageld en gestorven! Terneergedrukt spraken zij over hun nood.

De Heere Jezus sloot Zich bij hen aan, maar zij hielden Hem voor een onbekende. Hij legde hun uit wat in de Schriften stond geschreven. Met groeiende belangstelling luisterden zij.

Het was beslist meer dan alleen oosterse gastvrijheid die hen bewoog die ‘Vreemdeling’ uit te nodigen voor het eten en de overnachting. Is er voor de christen iets heerlijkers dan de aanwezigheid van zijn Verlosser?

De Meester neemt de uitnodiging aan. Hij bleef bij hen. Toen Hij het brood nam en God ervoor dankte, herkenden zij Hem. En Hij verdween uit hun gezicht.

Er staat niet dat Hij hen verliet. Hij was nog steeds bij hen! De Heere Jezus heeft het al de Zijnen beloofd dat Hij altijd bij hen zal zijn – onzichtbaar, maar daarom niet minder werkelijk.

 

Het dagboek bestellen?