Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 24 september

Niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.
1 Timotheüs 2 vers 14

Op 24 september 2018 maakte een vliegtuig in India een binnenlandse vlucht, van New Delhi naar Patna. Hoog in de lucht moest een man naar het toilet. Hij vergiste zich in de deur en probeerde de achterdeur van het toestel te openen. Met veel moeite kon het personeel dat voorkomen.

Zo’n kleine vergissing kan enorme gevolgen hebben. Hij had een diepe val kunnen maken.

Eva werd door de slang misleid. Toen ze van de vruchten at, was ze in zekere zin te goeder trouw. Adam werd niet misleid. Hij begreep dat hij zondigde. Hij was met open ogen ongehoorzaam. Wat was erger?

Was het eigenlijk wel zo erg? Ze pleegden niet een moord! Welnee, ze aten gezond fruit. Wat stak daar nu voor kwaad in?

Heel simpel: God had het verboden. Het kan best zijn dat wíj ergens geen kwaad in zien, maar het gaat erom wat Gód ervan zegt. Hij verlangt van ons gewoon gehoorzaamheid. Zonde veroorzaakte een diepe val. Gehoorzaamheid wordt rijk gezegend.

 

Het dagboek bestellen?