Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 25 september

Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam.
Johannes 17 vers 11

Er wordt wel eens beweerd dat een kind van God nog verloren kan gaan. Als je naar het dagelijkse leven van christenen kijkt, zou je dat ook inderdaad kunnen denken. Maar we mogen nooit vergeten dat de zekerheid van het eeuwige heil niet van ons afhangt, maar alleen van God.

De Heere Jezus bad voor de Zijnen tot de Vader of Hij hen wilde bewaren. Daarin ligt de absolute zekerheid van een ware christen. Wie de Heere Jezus toebehoort, wie door de Vader aan de Zoon is gegeven en voor wie Jezus Christus stierf, zou díe nog verloren kunnen gaan? Dat zou een verlies betekenen voor de heerlijkheid van Christus en een vermindering van het loon op Zijn kruislijden. Het zou inhouden dat God niet ten uitvoer brengt wat Hij Zich van eeuwigheid af had voorgenomen. Het zou ook betekenen dat de wereld, de oude natuur in de gelovige en de duivel machtiger zijn dan God.

Niemand kan echter één van Zijn schapen uit de hand van de Herder en uit die van de Vader rukken. In de dagtekst vertrouwt Christus ons toe aan God de Vader. Bij Hem zijn we veilig geborgen!

 

Het dagboek bestellen?