Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 8 december

Toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.
Psalm 107 vers 19 en 20

Op een mooie zomeravond maken mijn zoontje en ik een wandeling door een park. Hij houdt er niet van mij een hand te geven. Daarvoor vindt hij zichzelf te groot. Opeens komt hij naast mij lopen en houdt mijn hand stevig vast. Inderdaad, hij had in de verte een grote hond gezien!

Heel wat mensen gaan vrolijk hun gang, zonder rekening te houden met God. Hem hebben zij toch niet nodig! Maar als er problemen ontstaan, zoeken ze opeens hulp bij Hem. In tijden van welvaart en voorspoed lopen de kerken leeg. Als er oorlog uitbreekt of armoede heerst, worden ze weer bezocht.

Denkt u ook niet dat God liever ziet dat mensen altijd naar Hem vragen? Hij wil zo graag dat we Hem niet alleen onze zorgen en ons verdriet vertellen, maar ook onze blijdschap en fijne dingen. Het getuigt niet van dankbaarheid om Zijn hulp in te roepen als we die nodig hebben, en Hem daarna te vergeten. We eren Hem door altijd tot Hem te bidden en met Hem te leven!

 

Het dagboek bestellen?