Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 7 juli

U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.
Leviticus 19 vers 31

Een vereniging van astronomen verklaarde: ‘Wat zich tegenwoordig als astrologie aandient, is niets anders dan een mengeling van bijgeloof, kwakzalverij en geldklopperij’. Echte sterrenkundigen geven daarmee aan dat voorspellingen van de toekomst aan de hand van de stand van de sterren bedrog zijn.

Waarom zijn horoscopen dan zo gewild? Is het maar een onschuldige grap als mensen zich daarmee inlaten? Nee! Want volgens de Bijbel is zulk bijgeloof niet alleen een teken van domheid en lichtgelovigheid. Wie zich daarmee bezighoudt, levert zich uit aan machten die tegen God zijn, aan de satan en zijn demonen. Wie begint zulke ‘voorzeggingen’ te lezen, raakt erin verward als in een kleverig spinnenweb.

Hoe kan iemand daaruit worden bevrijd? Geen mens is daartoe zelf sterk genoeg. Slechts Eén kan hem redden: Jezus Christus. Hij is immers de Almachtige. En Hij heeft aan het kruis de duivel overwonnen. Elk mens die Hem als Heiland aanneemt, mag delen in deze overwinning.

 

Het dagboek bestellen?