Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 7 januari

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.
Johannes 14 vers 27

Tallozen zijn op zoek naar de weg waarop ze het geluk kunnen vinden. Is het mogelijk gelukkig te zijn, zonder vrede in je hart te hebben? Nee. Die innerlijke rust en blijdschap kunnen er pas zijn als er geen strijd meer is tussen ons en God.

‘Vrede? Ik verlang er hevig naar, maar hoe kom ik eraan?’, verzuchten mensen. ‘Mijn hele leven is ermee in tegenspraak, maar hoe verander ik dat?’

In de Bijbeltekst van vandaag horen we Jezus Christus spreken, de grote Mensenredder. Hij is de Zoon van God en wil ons vrede geven.

God is de mensen nooit vijandig gezind geweest, maar de mensen zijn vijanden van God geworden. Want ze leven in opstand tegen hun Schepper door hun eigen wil te doen, en niet wat Hij van hen verlangt.

De Heere Jezus gaf Zijn leven aan het kruis, zonder iets terug te eisen. Hij deed het kosteloos. Zo betaalde Hij de schuld die wij wel hadden moeten, maar niet konden betalen. Daardoor zijn onze zonden weggedaan. Er is dan geen vijandschap meer tegen God. Christus biedt alle mensen vrede met Hem aan.

 

Het dagboek bestellen?