Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 6 oktober

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.
Micha 6 vers 8

Het volgen van de Heere Jezus, het wandelen met God betekent niet dat we nooit met lijden te maken zullen krijgen. Volgens de Bijbel is het lijden zelfs een vanzelfsprekende zaak voor Gods kinderen.

Als we in ons leven met moeilijke dingen te maken krijgen, mogen we dankbaar zijn voor iedere verlichting die ons wordt gebracht. Maar het belangrijkste is dat we leven in verbinding met God.

Voor heel wat mensen vormt de verachting die een christen van de zijde van de wereld ondervindt, een hindernis om de Heere Jezus te geloven, met Hem te leven en van Hem te getuigen. Ze kiezen liever de weg van de minste weerstand. Om zich nu te kunnen verschuilen in de massa, denken ze liever niet aan de eeuwigheid, terwijl die zelfs vandaag al kan beginnen en er nooit een einde aan komt.

De Heere Jezus bemoedigt allen die bewust en openlijk voor Hem kiezen. Hij is bij hen en Hij zal rijk belonen wat ze voor Hem hebben verdragen.

 

Het dagboek bestellen?