Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 7 oktober

Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen.
Romeinen 3 vers 14 tot en met 16

In Peru ligt het district Yungar. Daar werd vandaag twee jaar geleden een nieuwe burgemeester gekozen. Er waren twee kandidaten: Hitler en Lenin. Voluit heetten ze Hitler Alba Sánchez en Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.

Hitler en Lenin: twee mannen met bloed aan hun handen. Maar, in het Bijbelgedeelte waaruit de dagtekst komt, geeft God een algemene beschrijving van de mensen. Allen hebben gezondigd. Er is niemand die het goede doet. Allen zijn afgeweken. Elk mens is schuldig.

Misschien is het beter om een beoordeling van mensen als Hitler en Lenin even te laten rusten en onszelf in het licht van God te zien. Zijn wij, ben ik beter?

Gods oordeel is duidelijk: we hebben allen het oordeel verdiend. Zijn oplossing is ook duidelijk: Hij liet Zijn Zoon voor alle mensen sterven aan het kruis. Daarom kunnen we allemaal gered worden. God roept dan ook elk mens op z’n zonden te belijden en in Jezus Christus te geloven. Dát is de weg om gered te worden!

 

Het dagboek bestellen?