Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 5 oktober

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen (…) Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf.
Johannes 10 vers 11 en 18

De stad Puchong ligt in Maleisië. Een jongen wilde er gaan vissen. Daarbij raakte hij te water. Hij ging kopje-onder en kwam niet meer boven. Zes duikers van de brandweer gingen het water in om de tiener te zoeken. Ze kwamen in een draaikolk terecht en werden onder water getrokken. Daarbij raakten ze verstrikt in het touw waarmee ze aan elkaar vastzaten. Ze konden bewusteloos uit het water worden getrokken, maar overleden allemaal.

Zouden ze ook te water zijn gegaan als ze hadden geweten dat het hun het leven zou kosten? De Heere Jezus legde Zijn leven uit Zichzelf af. Dat was een bewuste stap en een vrijwillige keus. Híj ging naar het kruis om daar te sterven.

Het lijkt dat mensen Hem hebben gekruisigd en gedood – en dat is natuurlijk ook zo. Maar daarboven staat: Hij had Zelf die weg gekozen.

Dat was uit liefde tot God, omdat Hij Hem gehoorzaam wilde zijn en Hem wilde verheerlijken. Het was ook uit liefde tot ons, Zijn arme schapen. Wie is als Hij?

 

Het dagboek bestellen?