Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 30 juni

De levenden weten dat zij sterven zullen.
Prediker 9 vers 5

In dit leven staat de dood onomstotelijk vast. Dat ontkent niemand. De dag van onze dood ligt alleen in Gods hand. Hij bepaalt het moment van het begin en het moment van het einde van ons zijn op aarde.

God verlangt natuurlijk niet van ons dat we voortdurend aan het sterven denken. Verre van dat! Maar wie nooit aan het einde denkt, noemt Hij een dwaas. Het ís ook werkelijk dwaas en enorm kortzichtig om alleen maar te denken aan de korte tijd die we op aarde doorbrengen.

Het sterven komt. Zijn we er klaar voor?

Het is dom om ons pas daarvoor gereed te maken als de dood is gekomen. Je sluit toch niet pas een brandverzekering af als het huis al brandt? Dan is het te laat! Als de dood er is, is ons lot bezegeld. Waar we de eeuwigheid doorbrengen, moeten we dan al geregeld hébben. En omdat niemand weet of hij de avond nog haalt, is ieder uitstel een groot risico, ja, letterlijk levensgevaarlijk.

Voor de christen is de dood de poort naar de hemelse heerlijkheid. Dat is een geweldige vooruitgang!

 

Het dagboek bestellen?