Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 3 november

Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? en Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
Lukas 24 vers 26 en 27

De Heere Jezus had Zijn volgelingen van tevoren duidelijk verteld wat Hem zou overkomen. Dat de overpriesters en schriftgeleerden Hem veel kwaad zouden aandoen. Dat ze Hem aan de Romeinen zouden overleveren en dat die Hem tot de kruisdood zouden veroordelen. Ja, dat Hij bij Jeruzalem gekruisigd zou worden.

Ze begrepen het niet. Zelfs toen dat allemaal in vervulling was gegaan, waren ze nog als verblind. Ze zagen daarna het geopende en lege graf – en nog drong het niet tot hen door. Ja, zelfs toen de Heere Jezus als de Opgestane aan hen verscheen en de blijdschap doorbrak, was er nog twijfel.

Het grote keerpunt kwam in Handelingen 2: de Heilige Geest daalde neer en woonde in alle ware christenen. Hij opent ons geestelijk verstand. Hij helpt Gods waarheid aan te nemen en te geloven. Hij werkt in onze harten het besef dat we kinderen van God zijn. En Hij richt ons oog op het kruis waaraan de Heiland de prijs daarvoor betaalde.

 

Het dagboek bestellen?