Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 26 mei

HEERE, ik roep tot U de hele dag.
Psalm 88 vers 10

Ieder mens heeft het voorrecht zich in gebed tot God te wenden.

Voor velen zijn moeilijke omstandigheden de aanleiding om te bidden. Soms wordt in grote nood tot God geroepen – en met bidden gestopt als de moeilijkheden voorbij zijn. Maar God wil niet alleen een ‘Helper in de nood’ zijn. Het is Zijn verlangen dat we door het geloof in een blijvende verbinding met Hem komen en dan regelmatig bidden.

De Heere Jezus is altijd het beste Voorbeeld voor het gebed. Na een dag van hard werken, stond Hij de volgende morgen op als het nog donker was: om te bidden. Hij begon de dag met gebed.

Vóórdat Hij Zijn discipelen uitkoos, was Hij de nacht in gebed. Eenmaal mochten drie discipelen met Hem op een hoge berg zijn: Hij was daar om te bidden. Enkele uren vóórdat de Heere Jezus werd gekruisigd, was Hij met Zijn discipelen samen in Gethsémané om te bidden. Ook op het kruis heeft Hij nog gebeden. Hij was werkelijk Zijn hele leven steeds in gebed, ja, Zijn leven wás gebed. Daaruit putte Hij de kracht die Hij nodig had. Dat is een prachtig voorbeeld!

 

Het dagboek bestellen?