Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 21 april

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.
Lukas 2 vers 10 en 11

Voor de nieuwsberichten geldt de bekende regel: ‘Slecht nieuws is goed nieuws’. Criminaliteit, natuurrampen, ongelukken, economische achteruitgang, schandalen en conflicten: dat vult voornamelijk de kranten.

God liet ons mensen een goed bericht brengen. De engel verkondigde grote blijdschap: de Zaligmaker was geboren!

We mogen nu de mensen om ons heen de blijde boodschap vertellen: de Heiland is gestorven!

Is dat een blijde boodschap? Nee, want de Heere Jezus moest onnoemelijk lijden. Hij daalde oneindig diep af, terwijl Hij onschuldig was.

Maar het is toch ook een blijde boodschap, want door Zijn sterven is God volkomen verheerlijkt. Zijn eer is volledig hersteld. En op grond van het sterven van Zijn Zoon kan Hij nu alle mensen zondenvergeving aanbieden. Allen die tot Hem komen, maakt Hij tot Zijn kinderen. Is dat geen blijde boodschap?

 

Het dagboek bestellen?