Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 18 augustus

Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
Johannes 4 vers 14

Heel wat mensen streven naar het goede en willen graag anderen helpen. Ze verafschuwen het onrecht dat in de wereld is. Het liefst zouden ze van de aarde voor iedereen een paradijs maken. Maar ze zijn erg ongelukkig, want ze zien dat het alleen maar beroerder wordt en de aarde z’n ondergang tegemoet gaat.

Is er dan geen uitzicht op verbetering? Kan deze dramatische ontwikkeling geen halt toegeroepen worden?

Nee, alleen voor hen die voor de God van de schepping willen buigen, is er een heerlijke toekomst. Wie tot de Heere Jezus Christus komt – dat wil zeggen: wie in Hem gelooft –, drinkt van het levende water. Zijn dorst naar geluk wordt dan voor altijd gelest, omdat de Heere Jezus zijn geluk is geworden. Hij wil nu ook anderen helpen. Hij vindt het ook verschrikkelijk dat zoveel mensen diep ongelukkig zijn. Daarom vertelt hij ze van de Heiland Die ook hen gelukkig wil maken. Dan gaat het paradijs werkelijk open!

 

Het dagboek bestellen?