Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 13 oktober

Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.
Lukas 2 vers 29 en 30

Dit zei de oude Jood Simeon toen hij in de tempel te Jeruzalem het Kind Jezus in z’n armen nam. Hij zag in dit Kind de beloofde Messias Die Israël verlossen zou. Van Simeon wordt gezegd dat hij rechtvaardig en godvrezend was en de vertroosting van Israël verwachtte. Nú was de grote dag in zijn leven gekomen. Gods Geest leidde hem naar de tempel, zodat hij daar de Christus met eigen ogen zag. Nu is hij bereid te sterven, want – zoals hij zegt – “mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken”.

Simeon wist hoe troosteloos de toestand in Israël was, en dat alleen God daarin verandering kon aanbrengen. Nu ís het heil verschenen en ontroerd spreekt hij daarover.

Ja, in Jezus Christus is het heil van God verschenen, een volmaakte zaligheid – en dat niet alleen voor het volk Israël, maar voor alle mensen! Dit heil in Christus vervult de diepste verlangens van elk oprecht mensenhart. Voor wie Hem aanneemt, wordt op hetzelfde moment de deur naar de hemel geopend.

 

Het dagboek bestellen?