Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 12 mei

Toen zij dan bijeenwaren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, Die Christus genoemd wordt?
Mattheüs 27 vers 17

Overal waar democratie is, wordt gestemd. De belangrijkste van alle verkiezingen vond zo’n tweeduizend jaar geleden plaats, in Jeruzalem.

Verkiezingstoespraken werden daarbij niet gehouden. Zij die hun stem mochten geven, schreeuwden hard, maar gebruikten hun verstand niet.

De twee mensen op wie gestemd kon worden, werden niet voor een eervolle positie gekozen. De verkiezing bepaalde wie van de twee in leven zou blijven en wie moest sterven. De één zou worden vrijgelaten, de ander tot de kruisdood veroordeeld.

Het volk koos voor Barabbas, een man die terecht was aangeklaagd voor het veroorzaken van oproer en voor moord. Hij hield niet in het minst rekening met het welzijn van anderen.

De mensen verwierpen de Heere Jezus, de Man Die op grond van valse beschuldigingen moest sterven. Hij wenste alleen de wil van God te doen, en had daarbij het goede voor de mens op het oog, ook al kostte het Hem het leven!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage