Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 10 november

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Jesaja 53 vers 5

Ieder mens zal een keer voor Gods rechterstoel verschijnen. De Rechter – de Schepper Zelf – oordeelt niet volgens menselijk, maar volgens Goddelijk recht. Hij is streng en ziet niets door de vingers. Hij is daarbij uiterst rechtvaardig. Ieder krijgt als vonnis het oordeel te horen, als zijn leven onder de loep wordt genomen.

Nu is er een ‘Advocaat’: Gods Zoon, Jezus Christus, de Heiland. Hij verdedigt iedereen bij God die oprecht in Hem gelooft.

Maar de verdediging is niet slechts een vurig pleidooi op grond waarvan de Rechter hen vrijspreekt. Nee, Hij spreekt hen vrij, omdat een Ander de schuld op Zich heeft genomen. Die Ander is dezelfde als hun ‘Advocaat’: Jezus Christus. Hij werd daarvoor aan het kruis door God verlaten – vanwege onze zonden. Het oordeel van de Rechter dat wij verdienden, trof Hem. Nadat Hij de straf had betaald, riep Hij uit: “Het is volbracht!” Zo nam het recht zijn beloop. Voor allen die hun schuld voor God erkennen en in Jezus Christus geloven, is er geen straf meer, maar vrijspraak.

 

Het dagboek bestellen?