Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 9 november

Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
Psalm 42 vers 8

De sluisdeuren voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden zijn in Zuid-Korea gebouwd. Eind 2018 werden ze naar hier verscheept. Voor het transport was twee maanden uitgetrokken. De sluisdeuren zijn 24 meter hoog, 11 meter dik en 72 meter lang. Ze wegen per stuk 2900 ton. Dat is 2,9 miljoen kilogram.

Ja, die deuren moeten in staat zijn om de gigantische krachten van de golven te weerstaan. Als gewone man kun je je daar geen voorstelling van maken.

Toen de Heere Jezus aan het kruis hing, kwamen de baren en golven van Gods oordeel over Hem. Het was een kolkende watermassa. Onze ontelbare zonden lagen op Hem en God heeft Hem daarom geslagen.

Wíj hadden die slagen verdiend, maar de Heiland ontving ze. Dat deed Hij vrijwillig. Het was liefde die Hem dreef. We kunnen ons er nog minder een voorstelling van maken wat Hij daar heeft doorstaan. Elke zonde veroorzaakte een aanrollende golf van Gods heilige woede. Daarom past het ons om Hem elke dag opnieuw te danken voor dat werk dat Hij volbracht!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage