Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 10 maart

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.
Psalm 31 vers 24

Wij zijn vaak trotser en hoogmoediger dan we willen toegeven. Dat wordt bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk als iemand ons wijst op een door ons gemaakte fout.

‘Zó erg was het toch echt niet! En bovendien, het was toch niet met opzet gedaan! Had die ander het niet een beetje tactvoller kunnen zeggen? En denkt hij soms dat hij beter is?!’

Ja, zulke reacties laten zien wat in ons leeft.

Deze trots is voor mensen een hindernis om de Heere Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker aan te nemen. Ze voelen zich beledigd en gekrenkt als God hun door de Bijbel zegt dat er in de mens geen goede kern zit. Dat niemand dan ook zichzelf kan helpen, maar dat we Jezus Christus nodig hebben.

God dringt niemand Zijn genade en de Verlosser op. Hij dringt er bij de mensen wel op aan dat ze het heil aangrijpen. Wie Hem hoogmoedig afwijst, moet dan ook wel beseffen wat hij doet en wat de gevolgen daarvan zijn. Hoeveel beter is het nederig te zijn en te doen wat God ons aanraadt!

 

Het dagboek bestellen?