Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 1 september

De gebaande weg van oprechten is zich af te keren van het kwade: wie zijn weg in acht neemt, bewaart zijn ziel.
Spreuken 16 vers 17

Dat de gevolgen van drugsgebruik vreselijk zijn, weet ieder weldenkend mens. Waarom beginnen mensen er dan toch aan? Velen zoeken iets waardoor ze hun dagelijkse problemen even kunnen vergeten. Dat kan door alcohol, maar nog beter door drugs. Je houdt wel jezelf voor de gek. Want de problemen zijn niet weg. Je ziet ze alleen even niet. Als je uit de roes ontwaakt, komen ze dubbel opzetten.

De enige mogelijkheid om werkelijk bevrijd te worden van alle angst en zorgen, is het evangelie te geloven. De Heere Jezus nodigt alle mensen die vermoeid en belast zijn, uit om tot Hem te komen. Hij geeft aan allen die zich aan Hem overleveren, ware rust en vrede.

Daardoor zijn niet de problemen uit het dagelijkse leven opgeheven. Werkloosheid, ziekte, geldnood – dat blijft allemaal bestaan. Maar we mogen dat God in het gebed vertellen. Dan geeft Hij de kracht om dat te dragen. Dat geeft een enorme verlichting. Bovenal weten we dan dat we het niet allemaal alleen hoeven te dragen!

 

Het dagboek bestellen?