Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 9 juni

De HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.
Genesis 3 vers 21

Het loon van de zonde is de dood. Dat had God Adam van tevoren gezegd. Toch werden hij en zijn vrouw ongehoorzaam en Gods woord ging in vervulling. Diezelfde dag stierf voor de eerste keer een levend schepsel. – Het was Gods grote genade dat niet Adam en Eva stierven, maar een dier of enkele dieren. Het bewijst Gods liefde voor de mens, ook voor de in zonde gevallen mens.

Om Adam en Eva te bekleden, waren dierenhuiden nodig. De armzalige schorten van bladeren die zij zelf hadden geknutseld, stelden niets voor. Nee, eigen inspanningen kunnen ons voor God niet bekleden.

Wat is die les belangrijk: om een zondaar in staat te stellen voor God te verschijnen, moet onschuldig bloed vloeien! – Vanaf het begin van de Bijbel wijst God naar Zijn eigen Zoon. Want deze dieren zijn een beeld van de Heere Jezus. Hij was immers de Onschuldige, de Mens Die geen enkele zonde had gedaan! Hij ging naar Golgotha en stortte daar Zijn bloed. Daardoor kunnen we nu tot God naderen. We danken God voor Zijn liefde en prijzen Christus voor Zijn offer!

 

Het dagboek bestellen?