Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 10 juni

Ja, u hebt uzelf misleid.
Jeremia 42 vers 20

Het volk Israël wenste door de profeet Gods wil te kennen, en zei daarnaar te willen handelen. Toen Jeremia Gods wil daarop bekendmaakte, beviel die de mensen niet en zij verwierpen hem zonder aarzelen.

Gods Woord past zich nooit aan de gedachten van de mensen aan. Het veroordeelt de mens en zijn plannen. Het toont precies aan waarin hij heeft gefaald. Daarom wijst hij Gods Woord af.

De menselijke eigenwil en het menselijke verstand staan altijd tegenover Gods wil en Zijn waarheid. De christen die werkelijk door God geleid wil worden, zal moeten leren die beide te onderwerpen aan Gods gedachten.

Een ongebroken eigenwil en een blind en verduisterd verstand kunnen alleen maar ellende opleveren. Wie naar Gods wil vraagt en door de Heilige Geest inzicht krijgt in Gods hart en plannen, zal de zegen daarvan ondervinden. Nu al, maar zeker in de eeuwigheid.

De weg van de gehoorzaamheid is een weg van vrede, van licht en van zegen. De heldere stralen van de genade en barmhartigheid van God zullen daar steeds schijnen.

 

Het dagboek bestellen?