Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 11 juni

Er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.
Handelingen 16 vers 26

In de baai voor San Francisco ligt een eilandje. Daarop is een gevangenis gebouwd. Alcatraz is algemeen bekend geworden door een ontsnapping van drie mannen op 11 juni 1962. De mannen hadden zelf poppen in elkaar geknutseld. Die hadden ze onder de dekens van hun bedden gelegd. Daardoor duurde het een hele tijd tot hun ontsnapping werd opgemerkt.

Kun je het een gevangene kwalijk nemen dat hij probeert te ontsnappen? Als een zondaar probeert de ware vrijheid te bereiken, is dat alleen maar fijn.

In de geschiedenis van onze dagtekst werden door een aardbeving alle gevangenen vrij. Hun harten werden op een andere manier bevrijd. Dat gebeurde toen zij de prediking van Paulus en Silas aannamen: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” (vers 31).

We mogen de Heere Jezus bijzonder dankbaar zijn dat Hij het oordeel over de zonden onderging, opdat wij daarvan bevrijd konden worden!

 

Het dagboek bestellen?