Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 6 januari

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.
Johannes 12 vers 24

De Heere Jezus zei dit tegen Andreas en Filippus. Hij doelde op Zichzelf. Dat was groot!

De Heiland wist: ‘Als Ik niet naar het kruis ga om te sterven, wordt de hemel niet gevuld met verloste mensen. Dan zal er geen koor van verloste mensen zijn dat God tot in eeuwigheid de lof toezingt’.

Hij weet alle dingen. Hij was Zich ervan bewust dat Zijn dood noodzakelijk was om vrucht te kunnen dragen voor God. Als Hij naar Zijn eigen belangen had gekeken, als Hij bij Zichzelf had overlegd wat voor Hem persoonlijk het beste en gemakkelijkste was, was Hij rechtstreeks terug naar de hemel gegaan.

Maar dat kón niet! Zijn Vader had Hem immers opgedragen te sterven! Het was de wil van God dat Hij als de ware Tarwekorrel zou sterven en in de aarde begraven zou worden. Dat was de enige weg waarop er vruchten voor God konden worden voortgebracht.

Aan Góds belangen dacht Hij. Naar Góds wil vroeg Hij. Als de gehoorzame Knecht legde Hij Zijn leven af en liet Hij Zich begraven!

 

Het dagboek bestellen?