Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 5 januari

Ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEErE, wacht niet langer!
Psalm 70 vers 6

Vandaag twee jaar geleden belandde een auto in het water aan de Hemertlaan in Witmarsum. De politie werd gewaarschuwd; verschillende hulpdiensten kwamen opdraven. Voor het raam van de wagen hing een briefje: ‘Auto is leeg!!!’ De helpers konden gaan. De bestuurder was er blijkbaar op eigen kracht uitgekomen.

Uit de ellende van onze zonde kunnen we ons níet zelf bevrijden. Tallozen hebben het geprobeerd. Het leverde alleen maar teleurstellingen op.

Daarom zorgde God voor een oplossing. Hij liet Zijn eigen Zoon naar het kruis gaan. Daar stierf Jezus Christus, nadat Hij Gods straf over onze zonden had gedragen. We mogen Hem nu om hulp en bevrijding vragen. Als we geloven in de Heere Jezus Christus en de waarde van Zijn kruisdood, worden ons alle zonden vergeven. Dan hééft God ons geholpen en bevrijd!

David zei: “HEERE, wacht niet langer!” Wij roepen alle mensen toe: ‘Wacht niet langer en laat u door God bevrijden!’ Hij biedt verlossing en het geluk aan.

 

Het dagboek bestellen?