Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 7 januari

Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben.
Zacharia 11 vers 5

Een man stapte een politiebureau in Berlijn binnen. Hij gaf er een tas af. Die had hij onder een boom gevonden. Er zat 3.500 euro aan bankbiljetten in en een kilogram goud, zo’n 35.000 euro waard. De eigenaar van de tas werd opgespoord. Toen hij z’n fiets op slot moest zetten, was hij de tas vergeten.

Waarderen wij de rijkdom die God ons wil geven? Nee, dat gaat echt niet om goud en euro’s. Want dat is niet de echte rijkdom.

Wat dan wel? – Een schoon en rustig geweten. Vrede met God: we zijn niet meer Zijn vijanden, maar met Hem verzoend. Rust, ware rust voor onze zielen, omdat we ons niet langer hoeven in te spannen om zelf de hemel te verdienen.

Waardoor ontvangen we dan die schatten? Dat reine geweten, die vrede met God en die rust in ons hart? Door voor God te buigen en in Zijn Zoon te geloven, de Heere Jezus Christus. Hij is aan het kruis gestorven en droeg daar de straf die wij hadden verdiend. Wie Hem als Zaligmaker aanneemt, wordt zo onnoemelijk rijk. Die kan het zeggen: ‘Geloofd zij God, geprezen zij de Heere Jezus Die mij zo rijk heeft gemaakt!’

 

Het dagboek bestellen?