Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 8 januari

Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan.
Genesis 19 vers 17

Een man was goed op de hoogte van de dingen van God. Hij was jarenlang bij een godvrezende oom in huis geweest en had daar veel gezien en gehoord. Hij was er goed behandeld. Er werd voor hem gebeden.

Hij had zijn oom echter verlaten en zijn geluk in de wereld gezocht. Hij ging wonen in een stad die goddeloos was, maar waarin hij wel rijk werd. Dát telde. Hij klom op tot een welgestelde, geëerde burger.

Innerlijk ging het niet goed. Hij leed zwaar onder al de zedeloosheid, maar werd er wel door beïnvloed. Hij verloor zijn geloofwaardigheid. Zijn oom bad nog steeds voor hem. God verhoorde dat gebed. Hij stuurde twee engelen naar Sodom om Lot eruit te halen, vóórdat ze de stad zouden omkeren.

Lot was zó gebonden aan zijn aardse bezit dat ze hem er bijna uit moesten sleuren. Zijn vrouw kon helemaal geen afscheid van Sodom nemen, keek om en werd een zoutpilaar.

Omdat hij zich ten slotte toch haastte, redde hij zijn leven. Wie nu niet aarzelt zijn toevlucht te nemen tot Christus, tot het kruis, redt zijn ziel!

 

Het dagboek bestellen?