Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 9 januari

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden.
Handelingen 3 vers 19

Intersport Evink is de naam van een sportspeciaalzaak in Drachten. De eigenaar ontving een briefje. Er zaten drie biljetten van 20 euro bij.

Ooit wat gestolen bij jullie,
maar ik geloof nu in Jezus.
Dus hierbij de vergoeding.
Mijn excuus.

De man was werkelijk tot inkeer gekomen. Hij had zich bekeerd en daardoor waren zijn zonden uitgewist.

Dat wil zeggen: Hij had ingezien dat hij gezondigd had. Hij had er berouw over gekregen en beefde bij de gedachte aan Gods straf die hij had verdiend. Hij had zich voor God gebogen en z’n zonden eerlijk beleden.
En hij had in het geloof aangenomen dat de Heere Jezus Christus ook voor zijn zonden aan het kruis was gestorven.

Nu wist hij: God heeft al mijn zonden vergeven. Hij heeft ze uitgewist, op grond van het sterven van Jezus Christus aan het kruis. Wat was hij gelukkig!

 

Het dagboek bestellen?