Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 3 februari

Roepend met luide stem gaf Jezus de geest. en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.
Markus 15 vers 37 en 38

Uit vergelijking met de andere Evangeliën blijkt dat de laatste woorden van de Heere Jezus waren dat Hij Zijn geest in de handen van Zijn Vader aanbeval. Toen stierf Hij. – Wat een eenvoudige woorden, maar wat een diepte! De Zoon van God, de Mens Jezus Christus, de Levensvorst ging in de dood. Zelf onschuldig, volkomen rein en heilig, was Hij bereid het oordeel te ondergaan dat anderen hadden verdiend.

Direct nadat de Heere Jezus stierf, gebeurde in de tempel iets dat nog nooit was voorgevallen. Het was het moment dat daar het reukoffer werd gebracht. De dienstdoende priester moet enorm geschrokken zijn: het voorhangsel scheurde volledig door. Dat prachtige gordijn dat het heilige der heiligen afsloot, scheurde van boven naar beneden.

Inderdaad, het was geen mensenhand die het deed. Dan was het gordijn van beneden naar boven gescheurd. Nee, het was Gods hand! God liet daardoor zien: ‘Op grond van het sterven van Mijn Zoon is de weg naar Mij geopend. Ieder kan tot Mij komen!’

 

Het dagboek bestellen?