Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 2 februari

Zo zegt de Heere: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.
Jeremia 6 vers 16

Vorig jaar maakte een echtpaar uit het Australische Perth een strandwandeling. Ze vonden een fles van de jeneverstoker Daniel Visser & Zonen uit Schiedam. In de fles zat een formulier. Daarop stond dat de fles op 12 juni 1886 vanaf het Duitse zeilschip Paula in zee is gegooid. Kapiteins hebben in die jaren duizenden flessen overboord gegooid. Het maakte deel uit van een onderzoek naar de stromingen in zee. Met 132 jaar is het de oudste flessenpost ter wereld.

Heel wat boodschappen van vroeger zijn achterhaald. De informatie klopt niet meer. Of het is allang op een andere manier bekend geworden.

De oude boodschap van de Bijbel is nog steeds springlevend. Vraag naar die boodschap! Lees de Bijbel. Luister naar het Evangelie. Het is werkelijk een Blijde Boodschap. Door bekering tot God, belijdenis van onze zonden en het geloof in de Heere Jezus ontvangen we rust voor onze zielen!

Is er iets te bedenken wat voor ons belangrijker is?

 

Het dagboek bestellen?