Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 1 februari

God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?
Lukas 12 vers 20

De Heere Jezus vertelde van een rijke herenboer. Hij had een bijzonder goed jaar gehad; de oogst was overweldigend. Hij raakte in problemen: het goede was bijna te veel! Zijn schuren waren te klein. Hij bouwde grotere en sloeg zijn rijkdommen op. Nu kon hij ervan genieten. Hij wilde gaan rentenieren.

De arme man, de dwaas! Hij had een vergissing gemaakt: hij had zijn ziel met zijn maag verwisseld! Kan een onsterfelijke ziel door brood en vlees worden verzadigd? Kan z’n dorst door melk en wijn worden gelest? Kan rijkdom werkelijk gelukkig maken?

Er kwam een tweede vergissing bij. Hij dacht dat hij nog lang te leven had en nog vele jaren kon genieten. Hoe was de werkelijkheid? In diezelfde nacht moest hij sterven. In die nacht verloor hij alles wat hij had. Dat een doodshemd geen zakken heeft, weet iedereen. Lachende erfgenamen verdeelden de buit. Hijzelf stond met lege handen tegenover zijn Schepper.

Inderdaad, wie denkt aan zijn ziel en zorgt dat hij bereid is God te ontmoeten, die is wijs!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage