Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 31 januari

Toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid.
Titus 3 vers 4 en 5

Op 31 januari 1953 was het vliegend stormweer. Die nacht zouden tal van dijken het begeven. ’s Avonds kwam de melding binnen: ten noordwesten van Eierland was een Duitse sleepboot z’n sleep kwijtgeraakt. De tanklichter Oder dreef stuurloos rond. De Helderse reddingboot Prins Hendrik ging erop af. Zeventien uren zochten de schipper Piet Bot en zijn mannen. Tevergeefs. De tweede zoektocht, op maandag, had wel succes. De zeskoppige bemanning werd gered en goed verzorgd in het ziekenhuis. – Mensen helpen en redden, wat is er mooier?

De grote Mensenredder is de Heere Jezus Christus. Hij kwam op aarde, omdat God vol goedheid is. De Heere Jezus is in Persoon de liefde van God.

Hij kwam om te redden, omdat wij verloren waren door onze zonden. Het is Zijn wens ons zalig te maken. Ons te redden van het oordeel en te behouden voor de hemel. Nee, niet op grond van onze werken, maar omdat God zó barmhartig is.

 

Het dagboek bestellen?