Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 26 mei

Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.
Psalm 69 vers 21

In heel wat Psalmen horen we profetisch de stem van de Messias klinken. David vertolkt hier de gevoelens die vele eeuwen later in het hart van zijn grote Zoon zouden zijn.

Grijpt het ons niet aan als we de Heere Jezus horen zeggen dat Hij geen medelijden, geen medeleven heeft ondervonden? In de hemel was Hij omringd door engelen die Hem dienden. Zijn Vader keek met oneindig welbehagen naar Hem. Maar toen Hij op aarde kwam, werd Hij verguisd. De mensheid maakte een Uitgestotene van Hem. Aan het kruis moest Hij! Op aarde was voor Hem geen plaats.

Dat deden vijanden Hem aan. Slechte mensen onder aanvoering van de duivel behandelden Hem zo. Maar wat de Heere Jezus zo mogelijk nog meer heeft getroffen, is dat Hij van de zijde van Zijn volgelingen zo weinig begrip heeft ondervonden. Ze hadden Hem wel lief, zeker, maar ze begrepen zo weinig van wat Hem te wachten stond. Geheel alleen, onbegrepen, ging Hij naar Golgotha!

 

Het dagboek bestellen?