Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 27 mei

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
Genesis 3 vers 1

In een dorp in Nigeria was een kalf van een boer verdwenen. De dorpelingen ontdekten een enorme slang met een gezwollen maag. Vermoedelijk was het een Afrikaanse rotspython. Het betekende z’n einde; de dorpelingen namen wraak. Bij het opensnijden kwamen ze echter niet de restanten van een kalf tegen, maar tientallen grote eieren. De jonkies waren onderweg.

Het was de slang die Eva om de tuin leidde. Dat beest was een instrument van de satan geweest. Later wordt de satan zelf de oude slang genoemd.

Hij is inderdaad listig. Niet alleen de listigste van alle dieren, maar ook listiger dan alle mensen. Als iemand denkt dat hij de satan wel kan verslaan, is hij al door de knieën gegaan. Nergens roept de Bijbel ons op om met hem in gesprek te gaan. Het tegendeel is waar. Het is nodig naar Gód te luisteren en Zijn Woord onvoorwaardelijk te geloven. De satan probeert altijd twijfel te zaaien; God heeft ons zekerheid en vertrouwen, als we vasthouden aan wat Hij zegt!

 

Het dagboek bestellen?