Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 28 mei

Hoe groot zijn Uw werken, Heere, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.
Psalm 104 vers 24

Als we willen weten wat het begin van de aarde en het heelal is, zijn we aangewezen op wat God daarover zegt. Hij is de Enige Die erbij aanwezig was.

Talloze geleerden hebben theorieën ontwikkeld over het ontstaan van de wereld en de mens. Die berusten op vermoedens en willekeur. Ze worden voortdurend aangepast aan nieuwe inzichten door opgravingen. Bovendien zijn die theorieën vaak met elkaar in strijd.

Voor de christen die Gods Woord gelooft, is alles duidelijk en eenvoudig. Hij houdt vast wat de Bijbel zegt, namelijk dat God alles heeft geschapen door een woord te spreken. Om de fantasieverhalen van wetenschappers te geloven, is heel wat meer geloof nodig. Bovendien, wie God gelooft, heeft vastigheid. Want Gods Woord is onveranderlijk.

De schepping is door de zonde van de mens onder de vloek gekomen. Toch getuigt zij nog steeds van Gods wijsheid en van Zijn onmetelijke macht en grootheid. Zij vormt voor ons het bewijs van Zijn Goddelijkheid en laat ons voor Hem buigen!

 

Het dagboek bestellen?