Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 29 mei

Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal?
Jesaja 40 vers 12

De bodem van de oceanen hebben basalt als basis; de continenten bestaan voor een groot deel uit graniet. De aarde blijkt nu een continent meer te hebben dan altijd gedacht. Het ligt wel grotendeels onder de zeespiegel. Alleen de grote eilanden van Nieuw- Zeeland en Nieuw-Caledonië steken boven het water uit. Het is het kleinste van alle continenten en heeft de naam Zeelandia gekregen.

Het antwoord op de vragen in onze dagtekst is eenvoudig: God alleen! Hij is de Schepper. Hij draagt alles in Zijn hand. Hij schiep de aardbol met z’n oceanen en continenten. Hij deed het door een woord te spreken. – Wat een almacht!

De moderne mens loopt naast zijn schoenen. Hij denkt alles te kunnen, op medisch en technisch gebied, in de sport en in de wetenschap. Ja, en hij vergeet God. Hij vergeet dat hij slechts een maaksel is, dat de kleinste bacterie hem kan vellen. Het is nodig en heilzaam je eigen geringheid en Gods grootheid te beseffen!

 

Het dagboek bestellen?