Gepost op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 30 mei

(…) u die dood was door de overtredingen en de zonden.
Efeze 2 vers 1

Af en toe duikt er weer zo’n verhaal op. Zo ook twee jaar geleden in de Franse gemeente Horsarrieu. Een 55-jarige vrouw had het overlijden van haar moeder jarenlang geheimgehouden. Ze bewaarde het lijk in een vriezer. Al die tijd maakte het pensioenfonds elke maand keurig de uitkering over: 1982 euro.

Veel mensen houden hun eigen dood geheim. Ze doen alsof ze leven, maar in werkelijkheid hebben ze geen leven. In Gods ogen is iedereen dood die z’n zonden nog met zich meedraagt. Dood in die zin, dat hij geen levende verbinding met zijn Schepper heeft.

Voor de buitenwereld is zo’n geheimhouding soms wel een tijdje vol te houden. Maar voor de Alwetende natuurlijk niet.

Het is ook heel kortzichtig om het te proberen. Ten eerste, omdat het toch niet lukt. Maar ten tweede, als iemand zijn dode toestand voor God erkent en zijn zonden belijdt, geeft God hem nieuw leven. Dat is het eeuwige leven.

God kan ons dat geven op grond van het sterven van Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, aan het kruis.

 

Het dagboek bestellen?